Skip to main content

Är VOC en förkortning du hört talas om? Det står för Volatile Organic Compounds, eller lättflyktiga kolväten, och är inte ett ämne som normalt diskuteras runt köksbordet. Men med tanke på att vi tillbringar cirka 90% av vår tid inomhus tycker vi att det, och luftkvalitet inomhus överlag, förtjänar mer uppmärksamhet.

När man talar om inneklimat är det vanligt att fokusera på korrekt temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivå. Men i själva verket finns det andra saker gällande inneklimatet, och framförallt luftkvaliteten, som vi inte ser och som kan ha oerhört stor påverkan på människors komfort och hälsa. Till exempel störande lukter, matos, rök och andra luftföroreningar som går under samlingsbegreppet lättflyktiga kolväten, eller VOC:er.

Var kommer VOC:er ifrån?

Vi stöter på tusentals olika VOC:er i vårt dagliga liv. Många vardagsartiklar som du använder hemma, på jobbet eller i skolan avger VOC:er. Exempelvis städ-produkter, färg, parfym och skrivarbläck. Men också doftsprayer, doftpinnar och andra produkter som vi använder för att ta bort dåliga lukter eller för att luften ska kännas fräsch / dofta gott. De kan också komma från möbler, mattor och olika byggnadsmaterial.

Sist men inte minst kan de komma från aktiviteter i hemmet, som matlagning, rökning och eldning i braskaminer. Vissa VOC:er kan vi känna lukten av när nivåerna är höga, medan andra inte har någon lukt alls. Beroende på vilken typ av VOC, hur mycket som finns i luften, hur länge och ofta vi andas in det, kan dessa påverka vår hälsa.

En bild för att illustrera vilka VOC:er som finns i hemmet:

glykol, avfettning, kylarvätska, spolarvätska, motorolja etc. ** färg, lösningsmedel etc.

För den som vill djupdyka i ämnet, en mer detaljerad översikt över VOC:er och deras källor:

Kortvariga och långvariga hälsoeffekter

Om man utsätts för VOC-exponering kan möjliga symtom och kortvariga hälsoeffekter vara huvudvärk, illamående, hosta, yrsel, näsa-, hals- och hudirritation. Vissa av de långsiktiga symtomen på VOC-exponering kan dölja sig som till synes normala symtom, såsom en allergisk hudreaktion eller kramp i benen. Flera studier tyder på att långvarig exponering för VOC:er kan förvärra symtomen hos personer som har astma eller är särskilt känsliga för kemikalier. Om du tillbringar tid i en ny inomhusmiljö och plötsligt upplever allergier, astma eller andra luftvägssjukdomar kan det vara VOC:er, eller partiklar som vi berörde i ett tidigare inlägg, i inomhusmiljön som orsakar problemen.

Så, vad kan vi göra åt det här med höga VOC-nivåer?

  • En enkel åtgärd är att ta bort eller minska antalet produkter i våra hem som avger VOC:er och att vara medveten om vilka produkter vi köper. Vi tar ett praktiskt exempel. Du tänker måla om hemma. En del målarfärger innehåller kemikalier som kan påverka din hälsa. Majoriteten VOC lämnar färgen när väggen torkar, men inte alla. I själva verket kan färg släppa VOC i luften i flera år efter den ursprungliga målningen, vilket kan sätta dig och din familj i riskzonen. Så läs på färgens innehållsdeklaration för att försäkra dig om att det är en utsläppsfri produkt. Alltså, försök så långt du kan köpa produkter med inga, eller små, utsläpp och var noga med att kika på produkternas innehållsdeklaration.
  • Förvara inte öppna behållare med färg och liknande produkter inomhus. Köp bara den mängd du avser använda direkt när det gäller målarfärg, fotogen, bensin till gräsklipparen och liknande produkter.
  • Öka ventilationen när du använder produkter som avger VOC:er. Om du inte har något ventilationssystem, se till att vädra ut den dåliga luften och få in gott om frisk luft. Att förbättra flödet av frisk luft kommer göra att du känner dig piggare och att du får ett mer hälsosamt inneklimat.

Bor du i lägenhet och har problem med inomhusluften? Då har Folkhälsomyndigheten viss vägledning gällande föroreningar i inomhusmiljön.

Delar du vår passion för inomhusluft? Hör gärna av dig! Vi älskar att prata om allt som rör luftkvalitet, hälsa och produktivitet. Och vi älskar att komma i kontakt med nya människor. Fortsätt att bry er om inomhusluften, så återkommer vi inom kort!

Källor:

1) Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/luftkvalitet/

2) Folkhälsomyndigheten, Kemikalier i inomhusmiljön – en litteraturgenomgång, Publicerad: 19 september 2018, https://www.folkhalsomyndigheten.se/pubreader/api/download/54046