Har du någonsin funderat på vad god inomhusluftkvalitet egentligen är? Eller om den bästa luftkvaliteten är inne eller ute? Vi kan alla känna igen känslan när vi sitter i ett rum med dålig inomhusluft och inte har möjlighet att påverka eller se hur situationen faktiskt är. Detta vill vi ändra på. Och vi tror att det börjar med medvetenhet och kunskap.

Häng med på resan mot bättre inneklimat!

Visste du…

… att vi tillbringar 90% av vår tid inomhus?

 • I genomsnitt tillbringar vi 21,6 timmar inomhus varje dag (och i genomsnitt 628 992 timmar under en livstid).
 • Vi tillbringar 58 år av vårt liv hemma – 27 av dessa år tillbringas i sovrummet.
 • Du andas runt 8 till 10 liter luft varje minut. Du andas in 6 liter luft per minut när du vilar och cirka 100 liter när du tränar.
 • Du kan leva 3 veckor utan mat, 3 dagar utan vatten, men bara 3 minuter utan luft.
 • Inomhusluften kan faktiskt vara upp till fem gånger mer förorenad än utomhusluften.

… hur mycket inomhusklimat påverkar hälsa och komfort?

 • Dålig inomhusluft orsakar ofta huvudvärk, koncentrationssvårigheter och andra kortvariga effekter som ögon-, hals- och hudirritation. Långsiktiga effekter kan vara allergier, andningssvårigheter och cancer.
 • Sjukfrånvaron kan minska med upp till 50% genom att förbättra inomhusklimatet.
 • De flesta upplever komfort när temperaturen är mellan 20-24 grader C.
 • Hur du upplever inomhusklimatet beror på en hel del variabler; val av klädsel och aktivitet, temperatur, lufthastighet, luftfuktighet samt temperaturen på de omgivande ytorna.
 • När luften i ett rum rör sig med 0,2 m/s upplever vi redan ett drag.

… att ett bra inomhusklimat har enorma effekter på kognitiva färdigheter och produktivitet?

 • Din förmåga att förstå och använda information kan öka med 172% i en bra inomhusmiljö.
 • Din förmåga att hantera kriser kan öka med 97% i en bra inomhusluftmiljö.
 • Studier har visat att i “gröna” certifierade byggnader behandlades anställda 30% mindre för huvudvärk och andningsbesvär än anställda i vanliga kontorsbyggnader. Detta var kombinerat med en prestationsökning på 26% och bättre sömn på natten.
 • Att investera i ren luft för anställda lönar sig snabbt. Forskning tyder på att spendera cirka 40 dollar per person och år på luftkvaliteten inomhus resulterar i en produktivitetsökning på 6500 dollar.

… att luftkvaliteten inomhus påverkas av människor, möbler och byggmaterial?

 • Tusentals olika hushållsprodukter släpper ut föroreningar (VOC:er) i vår inomhusluft kommer från människor och byggmaterial (för höga VOC-nivåer kan öka risken för cancer och lever-, njure- och nervskador)
 • En annan typ av förorening är partiklar. De varierar i storlek (från PM1, PM2.5 till PM10) och skadlighet. Med rätt typ av filter i ventilationssystemet kan dessa partiklar tas bort.
 • För höga nivåer av CO2 leder ofta till huvudvärk och koncentrationsförlust.
 • Ett upptaget konferensrum utan ventilation når en för hög CO2-nivå på 10 minuter (rekommenderad maxnivå lika med 1000 ppm).
 • Ett enda kontorsrum utan ventilation når den rekommenderade maximala koldioxidnivån på bara 15 minuter.

Intresserad av fakta, studier mm? Vi har en massa spännande fakta gällande inneklimat och hur det påverkar vår hälsa, produktivitet och komfort. Läs mer nedan.

Allt börjar med insikter

Insikter är utgångspunkten för innovation. Vi behöver insikter för att identifiera verkliga problem, som kan bli idéer, prototyper och så småningom – om de lyckas – ett nytt erbjudande till en kund som är villig att betala för det. Vi samlar insikter på många olika sätt – genom intervjuer, workshops, marknadsanalyser, hålla kolla på trender och sist men inte minst genom studier och forskning.

Ledande testcenter
Lindab har några av branschens största och mest moderna tekniska laboratorier för testning och mätning av inomhusklimat och ventilationslösningar. Där utför vi också fullskaletest tillsammans med kunder för att testa olika inomhusklimatslösningar innan de tas i drift.

Lindabs forskning och utveckling bedrivs i nära samarbete med såväl högskolor som materialleverantörer.

Genom samarbeten med andra aktörer försäkrar vi oss om att vi alltid har tillgång till den senaste kunskapen inom våra områden och därmed kan skapa de lösningar som bäst motsvarar våra kunders förväntningar. Resurser läggs också på att utveckla produkterna för att optimera tillverkningsprocessernas funktion, ekonomi och miljöpåverkan.

Universitet
Vi har nära samarbete med University of Lund, Danish Building Research Institute, Aalborg University Copenhagen och andra universitet runt om i Europa. Och vi är mycket stolta över att Göran Hultmark är med i Lindab-teamet. Göran har många års erfarenhet inom inomhusklimat och har ett imponerande CV när det gäller forskning och studier:

Göran Hultmark, adjungerad professor, danska byggforskningsinstitutet, Fakulteten för teknik och naturvetenskap, Aalborgs universitet Köpenhamn, Institutionen för energiprestanda, inomhusmiljö och hållbarhet hos byggnader (EIS) Forskningsgrupp för uppvärmning av ventilation och luftkonditionering och tidigare FoU-chef Lindab har deltagit i många studier inom detta område.

Du hittar dem här:
https://vbn.aau.dk/en/persons/132038/publications/

Publikationer och källor

The impact of green buildings on cognitive function / http://naturalleader.com/thecogfxstudy/
Harvard T.H. Chan School of Public Health. Joseph G. Allen, DSc, MPH, Principal Investigator, Assistant Professor of Exposure Assessment Science John D. Spengler, Ph.D., Co-Principal Investigator, Akira Yamaguchi Professor of Environmental Health and Human Habitation. Piers MacNaughton, MS  roject Manager, Doctoral Candidate Syracuse University Center of Excellence—The Total Indoor Environmental Quality Laboratory (TIEQ) Suresh Santanam, ScD, PE, Co-Investigator, Deputy Executive Director, Syracuse CoE. SUNY Upstate Medical School Usha Satish, PhD, Director, Strategic Management Simulations Institute for Human Performance.

Sick Leave – IAQ Risk of Sick Leave Associated with Outdoor Air Supply Rate, Humidification, and Occupant Complaints. Indoor Air 2000:10. ISSN 0905-6947

Productivity – IAQ Wargocki P., Wyon D.P, Sundell J., Clausein G. and Fanger O. The effects of outdoor air supply rate in an office on perceived air quality, Sick Building Syndrome (SBS) Symptoms and Productivity, Indoor Air, 10, pp 222-236.

M. Frontczak, P. Wargocki, Literature survey on how different factors influence human comfort in indoor environments. Build. Environ. 46, pp. 922-937, 2011.

S.P. Corgnati, M. Gameiro da Silva, R. Ansaldi, E. Asadi, J.J. Costa, M. Filippi, J. Kaczmarczyk, A.K. Melikov, B.W. Olesen, Z. Popiolek, P. Wargocki, Indoor climate quality assessment – evaluation of indoor thermal and indoor air quality. Rehva Guidebook 14. Rehva, Brussels, 2011.

T. Witterseh, Environmental perception, SBS symptoms and the performance of office work under combined exposures to temperature, noise and air pollution, PhD Thesis, Technical University of Denmark, 2001

EN 15251:2007-08,Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics. European Committee for Standardization, 2007.

J. Varjo, V. Hongisto, A. Haapakangas, H. Maula, H. Koskela, J. Hyönä, Simultaneous effects of irrelevant speech, temperature and ventilation rate on performance and satisfaction in open-plan offices. Journal of Environmental Psychology 44, pp. 16–33, 2015.

U.S. Environmental Protection Agency. 1989. Report to Congress on indoor air quality: Volume 2. EPA/400/1-89/001C. Washington, DC.

U.S. Environmental Protection Agency. 1987. The total exposure assessment methodology (TEAM) study: Summary and analysis. EPA/600/6-87/002a. Washington, DC.

https://lunginstitute.com/blog/oxygen-and-brain-damage/

https://phys.org/news/2017-05-air-quality-productivity.html

http://www.fmj.co.uk/breathe-easy-2/

http://www.triplepundit.com/2017/02/indoor-air-quality-worker-productivity/

https://www.triplepundit.com/story/2015/study-buildings-cleaner-air-make-you-smarter/30686

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/office-building-occupants-guide-indoor-air-quality

https://www.epa.gov/report-environment/indoor-air-quality

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality