Skip to main content

Vårt nästa ämne i serien om inomhusluftparametrar är luftburna partiklar. Och vad är då det? Luftburna partiklar är en form av luftföroreningar. Den engelska benämningen är “particulate matter” (PM), vilket betyder materia i form av partiklar.

Krångligt? Förenklat uttryckt är en partikel fast eller flytande materia som svävar i luften runt omkring oss. De kan vara:

  • Gasformiga (flyktiga organiska material – VOC)​
  • Partikelformiga (virus, bakterier, kvalster, allergener, svampsporer, pollen, radon, rök)​

VOC är ett ganska brett område i sig, så vi kommer att skriva ett separat blogginlägg om det inom kort.

Olika partikelkategorier

Dessa små partiklar, eller droppar, varierar från 1000 mikron i diameter, ner till 1 mikron eller ännu mindre. För att sätta det i ett sammanhang så finns det cirka 10 000 mikron på en cm. Så det är några små rackare!

De kategoriseras vanligen i enlighet med sin diameter. PM10 är en partikel under 10 µm, PM2,5 är under 2,5 µm och PM1 är – föga förvånande – mindre än 1 µm.

De vanligaste partiklarna i luften är:

PM1 – partiklar <1 μm i storlek. Exempel: stoft, förbränningspartiklar, bakterier och virus.
PM2.5 – partiklar <2.5 μm i storlek. Exempel: pollen, sporer och andra organiska partiklar.
PM10 – partiklar <10 μm i storlek. Exempel: grövre finare stoft och organiska partiklar.
Coarse – grova partiklar ofta 10 μm eller större. Exempel: synligt grovt stoft, sand, löv, hår och andra organiska partiklar.

Var kommer partiklar från?

Luftburna partiklar kan uppstå genom naturens egna processer (vulkanutbrott, sandstormar, skogsbränder, växters pollenspridning mm.). Men de skapas också av människan (vid förbränning av fossila drivmedel i fordon, fyrverkerier, eldsvådor, eldning i värme- och kolkraftverk mm.).

Vi skapar också mycket partiklar inomhus. Inomhuspartiklar kommer från tobaksrök, matlagning (t.ex. när vi steker, rostar bröd mm), brinnande ljus, oljelampor, eldstäder mm. Partiklar finns överallt, särskilt på mattor, stoppade leksaker, stoppade möbler, kuddar, filtar och andra sängkläder.

Partiklar och hälsoeffekter

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan de olika partikelkategorierna eftersom de påverkar vår hälsa i olika grad. Vid inandning har de en förmåga att fastna i kroppen, där de kan bilda depåer. Detta beror på deras storlek och huruvida de kan passera genom luftvägarnas slemhinnor. Med hjälp av våra näshår förhindras partiklar runt 100 µm från att tränga in i våra kroppar. Mindre partiklar tar sig emellertid längre in:

  • PM10 fastnar i halsen
  • PM2,5 fastnar i lungorna
  • PM1 tar sig ner i lungorna, passerar genom alveolernas membransystem, går sedan in i blodomloppet och kan skada de inre väggarna i artärerna, vidare in i vävnaden i hjärt-kärlsystemet och där kan det sprida sig till andra organ.

Fram tills nu har stort fokus legat på PM2.5, d.v.s. de partiklar som hanteras av lungorna och därifrån sedan kan tas upp i blodomloppet. Men ny forskning indikerar att de minsta partiklarna kan vara de farligaste och kan orsaka allvarliga hälsoeffekter. Personer med andnings- och hjärtproblem, barn och äldre kan vara särskilt känsliga.

Så vilken typ av hälsoeffekter pratar vi om?

Dammnivåer över 100 mikron / m3 kan orsaka vissa kortsiktiga hälsoeffekter som ögon-, näs-, hals- och lungirritation, hosta, nysningar, rinnande näsa och andnöd. Om du har kroniska andningsproblem som astma eller bronkit och damm är en av de saker du är känslig för, kan partiklar påverka din lungfunktion och förvärra din astma.

Vad kan man göra åt partiklar i hemmet?

Om du är känslig eller allergisk, försök att hålla ditt hem rent och dammfritt. Dammsug också dina mattor, stoppade möbler, kuddar, filtar och sängkläder. Kom ihåg att vädra eller tvätta ditt barns gosedjur och tygleksaker.

Har du ett ventilationssystem hemma? Då bör du se till att det har ett högkvalitativt HEPA-filter och att du rengör det regelbundet. Genom att använda rätt filter kan en majoritet av partiklarna från utomhusluften tas bort. Du kan också överväga att köpa en luftrenare med HEPA-filter. Det kan göra stor skillnad om du eller någon annan i din familj har allergier eller astma.

Ett litet tips som avslutning

Personligen använder jag mycket ljus under höst- och vintertid. Och jag är inte den enda – i Sverige förbrukar vi 46 000 ton ljus varje år. Det är ganska mycket …Och jag skulle rekommendera att alltid använda ljus tillverkade av 100% stearin. Paraffinljus är gjorda av fossilt material och de avger stora mängder koldioxid när de brinner. Ett annat problem med ljus är att de avger partiklar. Framför allt är det skadliga sotpartiklar man bör se upp för. 2014 publicerade norska folkhälsoinstitutet en varning som jämför den skadliga effekten av sotpartiklar från värmelampor med passiv rökning.

Om du är intresserad av att veta mer om vad som finns i din inomhusluft finns det många olika typer av sensorer och luftkvalitetsmätare på marknaden. Sök på ”mäta luftkvalitet hemma” på internet (eller air quality sensors, air quality monitors) så dyker det upp massor av spännande produkter. Hör gärna av dig om du vill ha tips om bra produkter!

Sist men inte minst, vill jag uppmana dig att höra av dig om du vill ha mer information eller fler tips. Eller om du, som vi, har en passion för inomhusluft och vill fortsätta denna intressanta diskussion. Vill du läsa fler inlägg på samma tema så hittar du dem här.

Källor: Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftburna_partiklar, svanen.se: https://www.svanen.se/nyheter/2019/december/gor-klimatsmarta-ljus-till-forstahandsval–rensa-bort-ful-ljusen/