Air2Learn

Vägen mot ett bättre och smartare inomhusklimat i skolor

Air2Learn är ett samverkansprojekt som drivs av oss på Lindab Innovation Hub tillsammans med Pingday och fastighetsförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Tillsammans har vi utrustat Ringstorpsskolan och Påarps förskola med sensorer. Detta ger oss en samlad bild av diverse mätvärden så att vi kan se och förstå, både i realtid och i form av trender med olika tidsperspektiv, hur luftkvaliteten är vid olika tidpunkter, rum och väder. Vi mäter till exempel koldioxidhalten, temperatur inne och ute, antal elever i klassrummet och om fönster är öppna eller stängda. Med hjälp av denna data kan vi föra en dialog med både fastighetsförvaltaren och användarna i rummet, d.v.s. lärare och elever.

I två klassrum får elever och lärare direkt feedback om inomhusklimatet är dåligt. Vi har placerat sensorer, AirBirds, som berättar när det är dags att vädra ut eller ta en rörelsepaus genom att kvittra. Parallellt med detta har vi haft luft som utbildningstema och genomfört ett antal teoretiska och praktiska workshops. Eleverna kommer bl.a. att få ett besök av ExperimentExpressen från Vattenhallen Science Center i Lund, där de får ta del av såväl roliga experiment som att uppleva bra och dålig luft i vår klimatkammare eller luftbox, som eleverna kallar det.

Vi har också en dialog kring hur ett användargränssnitt skulle kunna se ut för att bäst hjälpa dem i sin vardag och hur de kan påverka luften i klassrummet.. På lång sikt ger det fördelar som bättre arbetsmiljö, mindre sjukfrånvaro och även en inomhusmiljö som gynnar koncentration och studieresultat.

För fastighetsförvaltaren ger det nyttor som att man på ett enkelt sätt kan koppla upp en fastighet och faktiskt se hur inomhusklimatet är och om ventilationen verkar fungera som den ska.

Utöver det så får man ett gemensamt underlag att kommunicera kring med hyresgästen, alltså skol- och fritidsförvaltning och personalen på skolan. Detta kan hjälpa till att vara med proaktiv och att få mer nöjda hyresgäster.

När det gäller fönsterfunktionen, att kunna se om det är öppet eller stängt, så kommer man också att kunna se hur detta påverkar ventilation och värme och göra energioptimerande åtgärder.

Läs mer om H22 och H22 City Expo

Luftföroreningar är en av de största hälsoutmaningarna genom tiderna. Faktum är att inomhusluft kan vara upp till fem gånger så förorenad som utomhusluft. Det betyder dels att vi löper högre risk att drabbas av astma och allergier, dels att vår kognitiva förmåga försämras om vi vistas i byggnader med dålig luftkvalitet. Det här vill vi göra något åt. Därför är Air2Learn ett jättespännande projekt, där vi kan kombinera vår mission att skapa en bättre och hälsosammare inomhusmiljö med att sprida kunskap om luftens och inneklimatets påverkan på oss människor.

Nicklas FribergHead of Lindab Innovation Hub