Skip to main content

Besök oss!

Detta evenemang är pausat på grund av situationen med Covid-19. Men vi längtar efter att träffa dig på vårt kontor på Hetch!

Vi vill gärna inspirera till fler möten, mer erfarenhetsutbyte och mer samskapande. Därför kommer vi att ha öppet hus första torsdagen i månaden.

Naturligtvis är du välkommen att besöka oss vilken dag som helst, men detta är för att uppmuntra till spontana besök och stora delat av vårt innovationsteam kommer finnas på plats.

Våra dörrar är öppna från 10:00 – 15:00. Välkommen!

Eller om du föredrar ett digitalt möte, klicka på Wonder-boarden nedan! 🙂