Skip to main content

Nu har det gått över ett år sedan man hörde Corona förknippat med orden utbrott och smittspridning för första gången. Och vilket år vi lämnar bakom oss. Året har varit kantat av negativa nyheter och känslor som gått upp och ned. Men vi kan också konstatera att när något känns tillräckligt relevant, nära oss själva och samtidigt akut så är vi kapabla till stor och snabb förändring. Och vi kan dra många lärdomar av detta år som gått i smittspridningens tecken.

Tre faktiska Corona-utbrott att dra lärdom av

Vaccinet är nu här och vi kan börja se ett ljus i tunneln. Men vi behöver hålla i ännu en tid innan vi kan andas ut. På innovationshubben tycker vi att det är viktigt att löpande fortsätta att lära, att hålla oss informerade och att dela med oss av våra insikter. Därför har vi valt att dela vidare delar av en analys som publicerats i den digitala versionen av Spaniens största morgontidning, El País(1).

Vi ska titta närmare på tre olika vardagsscenarier och på detta sätt påminna om vikten av smittskyddsåtgärder. Klicka på länkarna för att komma till respektive scenario.

Kontor i Seoul, Sydkorea

Läs mer

Restaurang i Guangzhou, Kina

Läs mer

Bus i Zhejiang, Kina

Läs mer

Åtgärder för att minska smittspridning

Gemensamt för de tre Corona-utbrotten är att risken för smitta är störst i inomhusutrymmen. I alla miljöer där människor vistas tillsammans under en längre period bör man tänka på följande för att minska infektionsrisken:

Håll 2 meters avstånd till varandra.

Använd munskydd i miljöer där det kan uppstå trängsel. Att använda munskydd kan ha en positiv inverkan kring att förhindra att infekterade personer sprider smittan vidare via utandningsluft.

Undvik bakgrundsmusik och andra störande ljud så att människor inte behöver vara för nära eller höja rösten och sprida fler droppar när de pratar med varandra.

På arbetsplatser, restauranger eller andra liknande inomhusmiljöer, öka avståndet mellan möbler och säkerställ att människor håller avstånd. Undvik stora samlingar av anställda som till exempel möten, cafeteria, omklädningsrum osv.

Om anställda ska sitta tillsammans se till att arbetsplatserna är utformade i ett zick-zackmönster med minst 2 meter emellan.

Öppna fönster för att få in frisk luft, även om det får människor att känna sig varma eller kalla. Om ventilationssystem finns, se till att ventilationen är igång. Om det är en arbetsplats rekommenderar WHO, ECDC med flera att ventilationen är igång två timmar före och två timmar efter arbetsdagen för att föroreningar och smittämnen ska ventileras ut. Om du har ventilation, använd alltid luftfilter och rengör dem regelbundet.

Undvik återcirkulation av luften.

Håll god handhygien.

Om du vill fördjupa dig i respektive fall, klickar du dig vidare på länkarna ovan. Du kan också läsa mer om Corona, smittspridning, virus och partiklar i andra inlägg på vår blogg.

Och om du tycker att vi missat eller missuppfattat något så är vi alltid glada för feedback. Hör av dig så tar vi en digital fika! 😊

Källor:

 1. El País, https://english.elpais.com/society/2020-10-28/a-room-a-bar-and-a-class-how-the-coronavirus-is-spread-through-the-air.htmlhttps://english.elpais.com/spanish_news/2020-06-17/an-analysis-of-three-covid-19-outbreaks-how-they-happened-and-how-they-can-be-avoided.html, Authors: Javier Salas (javier@esmateria.com), Mariano Zafra
 2. US Centers for Disease Control and Prevention, Centers for Disease Control and Prevention in Guangzhou and Hangzhou, The Johns Hopkins Center for Health Security, the Spanish National Research Council’s Institute of Environmental Assessment and Water Studies (IDAEA-CSIC), European Centre for Disease Prevention and Control, International Laboratory for Air Quality & Health (WHO, Queensland), and the government of South Korea.
 3. Arbetsmiljöverket, https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/

 

Kontor i Seoul, Sydkorea

Smittspridning i ett kontor

Efter ett utbrott av Covid-19 på ett kontor i Seol, Sydkorea, initierade myndigheterna ett forskarteam för att analysera utbrottet och lära sig mer om orsakerna till smittspridningen. Slutsatsen kring utbrottet i denna 19-våningars kontorsbyggnad visade att risken för smittspridning hade ökat mångfalt på grund av fyra nyckelfaktorer:

 • Närhet
 • Långvarig kontakt
 • Många människor
 • Begränsat utrymme

Låt oss kika närmare på förloppet

Utbrottet var koncentrerat till en avdelning. Ett call center på ett av våningsplanen. Personalen på avdelningen jobbade tillsammans i ett öppet kontorslandskap, där varje bord hade 13 arbetsplatser.

Vid vissa bord kunde man se att 9 av 13 personer testat positivt.

Dessa anställda satt i en avskild yta med totalt 137 personer.

Av de 137 anställda testades 79 st positivt (57,6%). Det faktum att man vistades under så pass lång tid i samma lokal spelade en avgörande roll.

Avsevärt färre av de anställda testades positivt på resten av våningsplanet.

I resten av byggnaden testades bara 3 av 927 personer positivt (0,3%), trots att de delade utrymmen som reception, hissar och andra gemensamma ytor.

Forskningsrapportens slutsatser

Forskningrapporten, som initierades av lokala myndigheter, visade att nästan alla människor som blev smittade i denna byggnad (med mer än tusen kontorsarbetare) var begränsade till en avdelning. Call centret. Dessutom arbetade de smittade nästan uteslutande i samma rum. Trots den betydande kontakten mellan medarbetare från olika våningar i byggnaden, begränsades spridningen av viruset till stor del till det enda utrymmet där de anställda satt vid skrivbord. Det indikerar att närheten förmodligen var den främsta anledningen till den omfattande spridningen.

Hur minimerar vi smittspridning på kontor och arbetsplatser

Rekommendationer från forskare och hälsoexperter syftar till att minska risken genom att undvika större samlingar av människor. Vi behöver minska koncentrationen av människor och även exponeringstiden, d.v.s. tiden de spenderar tillsammans.

Exempel på åtgärder

 • växla till distansarbete
 • använd munskydd vid trängsel
 • hindra anställda från att dela kontorsmaterial med varandra
 • fysisk distansering av personal genom att
  • undvika stora möten
  • hålla ned antalet personer vid ingångar/utgångar/hissar och i matsalar/cafeterior
  • organisera arbetsstationer i sicksack-mönster och se till att avstånd på två meter hålls
 • se till att utrymmen är bra ventilerade och att ventilationen hålls igång. WHO, ECDC med flera rekommenderar att ventilationen är igång två timmar före och två timmar efter arbetsdagen för att föroreningar och smittämnen ska ventileras ut.
 • undvid återcirkulering av luft
 • om ventilationssystem saknas, vädra ofta

Intresserad av vidare dialog?

Hör gärna av dig!

Källor

 1. El País, https://english.elpais.com/society/2020-10-28/a-room-a-bar-and-a-class-how-the-coronavirus-is-spread-through-the-air.html, https://english.elpais.com/spanish_news/2020-06-17/an-analysis-of-three-covid-19-outbreaks-how-they-happened-and-how-they-can-be-avoided.html, Authors: Javier Salas (javier@esmateria.com), Mariano Zafra
 2. US Centers for Disease Control and Prevention, Centers for Disease Control and Prevention in Guangzhou and Hangzhou, The Johns Hopkins Center for Health Security, the Spanish National Research Council’s Institute of Environmental Assessment and Water Studies (IDAEA-CSIC), European Centre for Disease Prevention and Control, International Laboratory for Air Quality & Health (WHO, Queensland), and the government of South Korea.
 3. Arbetsmiljöverket https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/

Restaurang i Guangzhou, Kina

Smittspridning i en restaurang

Restaurang, Kina

Ett nyårsfirande på en restaurang i den kinesiska staden Guangzhou är ett bra exempel på hur man kan minska risken för smittspridning inomhus. Två separata studier visar att dålig ventilation är en stor riskfaktor vid långvarig exponering.

Förutsättningarna

Restaurangen var vid tillfället fullsatt. Utbrottet skedde i ett rum utan naturlig tilluft. Runt 90 personer åt middag och 8 personer serverade.

Vid bord A satt en person som hade besökt Wuhan dagen innan. Senare på kvällen började personen få symtom och åkte till sjukhuset där man kunde konstatera att hen hade Covid-19.

Efter middagen kunde ytterligare nio besökare diagnosticeras med Covid-19. Alla smittade satt vid bord A, B eller C. Bord B och C var de bord som befann sig närmast bord A, cirka 4-5 meter bort. Inga andra besökare i restaurangen blev smittade.

Tidsaspekten är avgörande. Besökarna vid bord B och C överlappade med bord A under en lång period (53 respektive 75 minuter), medan bord D bara överlappade med bord A under 18 minuter.

Undersökningen visar att luftkonditioneringen spelade stor roll för smittspridningen. Den gjorde att luften recirkulerades runt kring de tre borden och koncentrerade de små utandningsdropparna från patient 0.

Slutsatser från studierna

Kameror i lokalerna visar att de smittade inte hade någon kontakt med varandra på toaletterna, eller någon annanstans, som kunde ha lett till överföringen av viruset. Även om nära kontakt kan spela en viktig roll vid överföringen av SARS-CoV-2, är det också möjligt att överföra viruset i små luftburna droppar “i trånga, dåligt ventilerade rum”, enligt forskarna.

Uteluftsventilerna i restaurangen var stängda. “Vår studie antyder att det är viktigt att förhindra överbeläggning och att tillhandahålla god ventilation i byggnader och kollektivtrafik för att förhindra spridning av SARS-CoV-2,” tillägger de. Rekommendationerna från hälsovårdsmyndigheterna insisterar alltid på att undvika att återcirkulera luft och att hålla aktiviteter ute när det är möjligt.

Hur minimerar vi smittspridning

 • Undvik återcirkulation av luften.
 • Se till att ha god ventilation. Öppna fönster om det är möjligt.
 • Använd alltid luftfilter och rengör dem regelbundet
 • Minimera längden på restaurangbesöken
 • Undvik hög bakgrundsmusik så att besökarna slipper höja rösten eller sitta nära varandra för att höra varandra.
 • Minska storleken på sällskapen inomhus
 • Öka avståndet mellan människor
 • Håll event utomhus när det är möjligt

Intresserad av vidare dialog?

Hör gärna av dig!

Sources

 1. El País, https://english.elpais.com/society/2020-10-28/a-room-a-bar-and-a-class-how-the-coronavirus-is-spread-through-the-air.html, https://english.elpais.com/spanish_news/2020-06-17/an-analysis-of-three-covid-19-outbreaks-how-they-happened-and-how-they-can-be-avoided.html, Authors: Javier Salas (javier@esmateria.com), Mariano Zafra.
 2. US Centers for Disease Control and Prevention, Centers for Disease Control and Prevention in Guangzhou and Hangzhou, The Johns Hopkins Center for Health Security, the Spanish National Research Council’s Institute of Environmental Assessment and Water Studies (IDAEA-CSIC), European Centre for Disease Prevention and Control, International Laboratory for Air Quality & Health (WHO, Queensland), and the government of South Korea.
 3. Arbetsmiljöverket, https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/

Buss i Zhejiang, Kina

Smittspridning på en buss

Buss, Kina

Kinesiska myndigheter och forskare från amerikanska universitet har analyserat ett utbrott på två bussar som körde turister till en Buddistisk ceremoni i Zhejiang, Kina.

Förutsättningarna

Deltagarna hade åkt till ceremonin med två olika bussar. Bussarna var fulla och utrymmet mellan sätesraderna var bara 75 cm. Restiden var totalt 100 minuter – 50 minuter varje väg.

Patient 0, en kvinna i 64-årsåldern hade haft kontakt med invånare från Wuhan. Hon hade inga symtom förrän påföljande dag.

Totalt 23 passagerare på bussen insjuknade. Ingen på den andra bussen blev sjuk trots att alla passagerare blandades under ceremonin.

Luftkonditioneringen var inställd på återcirkulation. Forskare tror att det var nyckelfaktorn, eftersom passagerare blev smittade oavsett hur långt från den smittade kvinnan de satt.

Slutsatser

“Patient 0 i detta utbrott verkar ha varit en superspridare”, säger Emily Gurley, en epidemiolog vid Johns Hopkins University. “Precis som på restaurangen kan överföringen förklaras av aerosoler och droppar som färdas längre sträckor på grund av drag från fönstret eller luftkonditioneringen”, tillägger hon.

Flera studier i Japan visar att kollektivtrafiken inte orsakar utbrott av smittspridning så länge resenärerna tar hänsyn till de regler som finns kring hygien och avstånd. I synnerhet användandet av munskydd verkar ha en positiv inverkan kring att förhindra infekterade personer att sprida smittan vidare via utandningsluft. Studierna visar också att kollektivtrafiken, som en förbättringsåtgärd, behöver förbättra ventilation och förhindra trängsel.

Hur minimerar vi smittspridning i kollektivtrafiken

 • Använd munskydd
 • Förbättra ventilationen
 • Undvik återcirkulation
 • Öka antalet bussar och tåg för att minska trängseln

Intresserad av vidare dialog?

Hör gärna av dig!

Sources

 1. El País, https://english.elpais.com/society/2020-10-28/a-room-a-bar-and-a-class-how-the-coronavirus-is-spread-through-the-air.html, https://english.elpais.com/spanish_news/2020-06-17/an-analysis-of-three-covid-19-outbreaks-how-they-happened-and-how-they-can-be-avoided.html, Authors: Javier Salas (javier@esmateria.com), Mariano Zafra.
 2. US Centers for Disease Control and Prevention, Centers for Disease Control and Prevention in Guangzhou and Hangzhou, The Johns Hopkins Center for Health Security, the Spanish National Research Council’s Institute of Environmental Assessment and Water Studies (IDAEA-CSIC), European Centre for Disease Prevention and Control, International Laboratory for Air Quality & Health (WHO, Queensland), and the government of South Korea.
 3. Arbetsmiljöverket, https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/