Skip to main content

Vet du hur inomhusluften är på din skola?

Luftens kvalitet har tydlig påverkan både på vår hälsa och på vår koncentrations- och inlärningsförmåga. Barn är som regel känsligare än vuxna eftersom deras organ utvecklas genom hela barndomen. De äter, dricker och andas mer i förhållande till sin kroppsstorlek, därför riskerar de dessutom att utsättas för högre exponering av olika miljöfaktorer än vuxna.

Ett av tio barn besväras av inomhusmiljön

Vi tillbringar den största delen av vår tid inomhus, därför har inomhusmiljöer väldigt stor betydelse för vår hälsa och vårt välmående. I Barnens Miljöhälsoenkät 2019 anger 11 procent av vårdnadshavarna att deras 12-åringar har huvudvärk, är trötta eller har besvär med ögon, näsa eller luftvägar på grund av inomhusmiljön i bostaden och/eller skolan minst en gång i veckan. Huvuddelen av besvären rapporteras bero på just inomhusmiljön i skolan.1

Visste du att var 5:e skola i Sverige har problem med dålig inomhusluft?

Förutom att det är vår framtid som sitter i klassrummen så är skolan Sveriges största arbetsplats. När vi vet att luftens kvalitet har så tydlig påverkan på vår hälsa, koncentrations- och inlärningsförmåga är det dyster läsning att så mycket som var 5:e skola har problem med dålig inomhusluft.

”Sedan höstterminens start är elever och lärare tillbaka i skolan. Tyvärr har många kommit tillbaka till lokaler med dålig inomhusluft som påverkar både deras inlärning och hälsa. Pandemin har gjort oss medvetna om vikten av bra ventilation inomhus för vår hälsa och för minskad smittspridning. Men alltför få skolor kontrollerar eller kvalitetssäkrar inomhusluften, och kommuner brister i sin tillsyn. Nu behövs ett krafttag på både kommunal och nationell nivå för att säkerställa att elever och lärare har en hälsosam arbetsmiljö.” säger Britta Permatts, Vd Svensk Ventilation, Tidigare inspektör på Arbetsmiljöverket och lärare.

 

Alla barn i Sverige har rätt till en skola med bra inomhusluft!

Ett modernt ventilationssystem är ofta självreglerande och ökar eller minskar ventilationen efter behov. Äldre system har inte den möjligheten. Men tänk om det fanns en display, eller en Siri ”school assistant”, i varje klassrum som meddelade när det är dags att öka ventilationen. Och om den möjligheten inte finns så skulle den kunna meddela att det är dags att ta rast, eller helt enkelt öppna fönstret och vädra ut.

Så ett steg i rätt riktning vore ju att vi börjar mäta luftkvaliteten så att vi faktiskt vet hur den är och därmed kan göra något åt den om det behövs.

Vet du hur din skola andas?

 

Källor

  1. Folkhälsomyndigheten, Miljöhälsorapport 2021
    https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/miljohalsorapport-2021/?pub=88328
  2. Debattartikel, Britta Permats, Vd Svensk Ventilation, https://kkuriren.se/nyheter/artikel/dalig-inomhusluft-riskerar-inlarning-och-halsa-i-skolan/r3zk43oj
  3. Folkhälsomyndigheten, tillsynsprojekt för innemiljö (2015)