Skip to main content

Ett stort grattis till Knut Nordahl och Tellus Energi!

Tellus Energi är vinnare av Lindabs innovationspris 2022. Priset delas ut till ett företag, individ eller organisation som kan visa på en innovativ och hållbar produkt eller tjänst, med kommersiell och/eller samhällsekonomisk potential som kan omsättas i praktiken. Prissumman är på 30.000 kronor.

Tellus Energisystem används vid nybyggnation för att kraftigt minska energiåtgången. Systemet absorberar förnyelsebar energi ur atmosfären genom att kyla vattenångan till iskristaller. Denna konstruktion är effektivare än andra luft‐vatten värmepumpar. Både värmepump och golvvärme är konstruerade så att en rörlig del gör resten självreglerande. Behovet av köpt energi är långt under Boverkets energikrav.

Nicklas Friberg, ansvarig för Lindab Innovation Hub, delade ut priset under en ceremoni på Näringslivsfesten i Båstad. ”Effektiva energisystem är enormt viktiga för att vi skall ha möjlighet att utveckla vårt samhälle på ett hållbart sätt. Årets vinnare har tagit en gammal beprövad teknik och vidareutvecklat den till ett modernt system som skapar en bra inomhusmiljö, med bevisat mycket låg energiåtgång, lång hållbarhet och minimalt underhåll. Dessutom är det beprövat under många år, på många tusen kvadratmeter med nöjda kunder”, säger Nicklas.