Skip to main content

– Visste du att vi under ett dygn andas en hel tankbil med luft?

Vi äter ungefär 1 kg mat om dagen, dricker 1-3 l vatten och så andas vi ca 15 kilo om dagen. Det motsvarar 12 000 liter luft eller 20 kubikmeter, lika mycket som en full tankbil.

Många av oss är ganska medvetna kring vad vi väljer att äta och dricka. Men tänker du ofta på luften du andas? I Sverige spenderar vi runt 90% av vår tid inomhus och ofta är faktiskt luften inomhus mer förorenad än utomhus. När det kommer till barn så är de känsligare och utsätts för högre exponering eftersom de äter, dricker och andas mer i förhållande till sin kroppsstorlek.

Luftföroreningar är en hälsoutmaning

Om vi vistas i byggnader med dålig luftkvalitet löper vi högre risk att drabbas av astma och andra respiratoriska andningssjukdomar. Dessutom försämras våra kognitiva förmågor, som t.ex. inlärning och koncentrationsförmåga. Därför tycker vi att det är oerhört angeläget att förskolor och skolor har god ventilation.

Tänk på hur rummet ska användas

När man planerar för ventilation är det viktigt att tänka på hur rummet ska användas. Som exempelvis på en förskola, där ska man tänka på att små barn ofta leker på golvet och då behöver luften kunna flöda ända ner dit. Det gäller att ha rätt ventilationssystem och rätt don på rätt plats för att alla ska må bra och vara nöjda!