Skip to main content

Har du någon gång upplevt att du suttit i drag på kontoret eller kanske vid ett restaurangbesök? Många gånger bygger vi om eller möblerar om utan att ta hänsyn till ventilationen. En utmaning man kan stöta på då är just drag. Vissa typer av ventilationsdon är nämligen inte designade för att man ska sitta bredvid dem. Eller kanske är de inställda för att sprida luften till andra delar av rummet.

Ibland ser vi också exempel där man satt upp en ny vägg för att dela av ett rum, där det nya rummet man skapat inte får tillgång till ventilation. Och ett tredje vanligt förekommande fall är att det helt enkelt vistas fler människor i rummet än vad ventilationen från början var designad för.

 

Energisparande och ventilation

Villaägare väljer ofta att tilläggsisolera eller byta fönster för att spara energi och samtidigt öka värdet på fastigheten. Då gäller det att ha i åtanke att det kan få stora negativa konsekvenser på inneklimatet om man inte samtidigt löser att ventilationen är anpassad för de nya förutsättningarna.

Att minska ventilationen för att spara energi kan vara lockade men det kan faktiskt vara direkt dåligt för hälsan. Det gör nämligen att luftfuktigheten ökar vilket gör att även risken för fukt och mögelskador ökar. Kvalster trivs i dåligt ventilerade och fuktiga miljöer vilket kan utlösa kvalsterallergi. Dessutom kan dålig ventilation leda till huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter.

 

Renovera med användaren i fokus

Numera finns väldigt smarta och energieffektiva lösningar för att ventilera optimalt. D.v.s. rätt mängd luft till rätt antal människor, med rätt spridningsbild av luften och samtidigt på ett så energisnålt sätt som möjligt. Om ingen befinner sig i rummet behöver man ju inte ventilera på max.

Och kanske det mest grundläggande av allt. Att tänka på ventilationen redan innan man börjar bygga om eller renovera. Så att både huset och människorna i det får det luftombyte som behövs!