Skip to main content

Nu är det dags att nominera till Lindabs Innovationspris!

Nomineringarna är öppna för alla branscher och vem som helst kan bli utsedd till vinnare.

Priset delas ut till ett företag, en person eller en organisation och det ska gå till en produkt eller tjänst som är både innovativ och hållbar, kan användas i praktiken och ge samhällsekonomisk nytta. I priset ingår ett stipendium på 30 000 kronor och vinnaren väljs ut av en jury med representanter från Lindab. Med detta pris vill vi uppmuntra verksamheter och människor och ge dem möjligheter till fortsatta innovativa tankar och idéer.

Vinnare koras under Näringslivsfesten
Priset delades ut för första gången 2020 i samband med Näringslivsfesten som anordnas av Båstad Turism och Näringsliv. Eventet är en del av Båstad Näringslivsdag och har drivits av Båstad Turism och Näringsliv i flera år. Under dagen delas ett antal priser ut till olika personer och verksamheter och ett av dem är just Lindabs Innovationspris.

Så fungerar nomineringsprocessen:

• Lindabs Innovationspris är ett pris som delas ut till ett företag, individ eller organisation, som kan visa på en innovativ och hållbar produkt eller tjänst, med kommersiell och/eller samhällsekonomisk potential som kan omsättas i praktiken.
• Förslag till nomineringar skickas senast den 31 mars, 2023 till lindabinnovationspris@lindab.com med kontaktinformation till nominerat företag/organisation/individ, samt en kort beskrivning av produkt/tjänst som motiv till nomineringen.
• En jury bestående av representanter från Lindab-koncernen kommer att utvärdera de inkomna nomineringarna och utse en vinnare på Båstad Näringslivsdag den 10 maj, 2023.
• Anställda inom Lindab koncernen kan ej nomineras till priset men får självfallet nominera till priset enligt ovan.

Välkomna med din/er nominering!