Skip to main content

Syftet med Innovation Hub är att öka medvetenheten om inomhusklimatets effekter på vår hälsa samt att driva innovation och framtida utveckling av produkter och tjänster. Från 2019 fram till nu har Innovation Hub drivits som en egen parallell organisation till Lindab. Tanken var att ge Innovation Hub frihet att etablera sig och utvecklas utan att behöva lägga alltför mycket tid på samordning med Lindabs övriga verksamhet.

Lindab Innovation Hub har framgångsrikt bidragit till lansering av flera produkter och tjänster i Lindabs regi, exempelvis Ultra BT för behovsstyrd ventilation. Samordningen med Lindabs R&D och produktorganisation har gradvis ökat, samtidigt som Lindabs övriga verksamhet har gått igenom en transformation till ett mer decentraliserat och innovativt sätt att arbeta. Tiden var därför mogen att inkludera Innovation Hub i Lindabs nya produktorganisation som annonserades i februari 2023.

Karel Kleinmond kommer få ansvar för både produktutveckling och produktion av ventilationsprodukter, vilket gör att en produkt kan designas och produceras från start till mål. Det främjar innovationen samtidigt som det förbättrar förutsättningarna för att skapa hållbara produkter med hänsyn tagen till hela livscykeln. Innovation Hubs kunskap och arbetssätt passar väl in i den nya produktorganisationen och kommer därför att ingå i den nya organisationen.

Lindab har under en längre tid arbetat med att öka kunskapen om inomhusklimatets effekter, i nära samarbete med Innovation Hub. Innovations Hubs web och sociala media-kanaler kommer därför att integreras med Lindabs övriga kanaler då innehållet redan blivit allt mer synkroniserat.

För frågor kring Innovations Hubs projekt, kontakta Johan Gunnarsson – johan.gunnarsson@lindab.com