Skip to main content

Precis som vi människor behöver andas för att leva så behöver ditt hus andas för att må bra. Idag när vi renoverar våra hem vill vi gärna vara energismarta, så vi tilläggsisolerar, byter fönster och gör fasaden tät så att vi kan behålla värmen. Så långt är det ju jättebra. Det pratas dock inte lika mycket om luft inomhus i samband med renovering. Att täta ett hus utan att addera ventilation är som att täppa för våra egna luftvägar. För att hjälpa till att lyfta detta ämne och förhoppningsvis skapa ett större intresse har vi introducerat en miniserie just om inomhusluft och inneklimat.

Varför ska man intressera sig för sitt inneklimat?

Vi spenderar ungefär 90% av vår tid inomhus och ofta är inomhusluften betydligt mer förorenad än utomhusluften. Just för att vi inte alltid kommer ihåg att ventilera rätt när vi energi-renoverar våra byggnader.

Vi människor bidrar själva till luftföroreningar. Dels för att vi andas ut koldioxid, som över en viss nivå leder till huvudvärk, dåsighet, koncentrationssvårigheter och sämre sömn. Dels p.g.a. våra aktiviteter, såsom matlagning, eldning i braskaminer, användning av vardagsartiklar som rengöringsmedel, färg, parfym, doftsprayer, nya möbler/mattor och olika byggnadsmaterial. Dessa föroreningar kan leda till en rad olika hälsoproblem såsom huvudvärk, illamående, hosta, yrsel, näsa-, hals- och hudirritation. Man har också kunnat se ett klart samband mellan dåligt inneklimat och ökad risk för astma och allergier hos barn.

Det är dessa föroreningar som ventilationen skall hjälpa till att föra ut ur byggnaden, historiskt sätt genom att vädra men i mer moderna byggnader genom någon form av mekanisk ventilation.

Hur vet man om inneklimatet är dåligt?

Förutom de hälsoproblem vi nämnt så finns det några enkla sätt att kontrollera om luftombytet och ventilationen är otillräcklig:

  • Har du imma och kondens på insidan av dina fönster, framförallt när det är kallt ute?
  • Har du imma på badrumsspegeln som stannar kvar mer än en halvtimme efter att du duschat?
  • Finns det små svarta prickar på taket eller väggarna i badrummet? Det är troligtvis ett tecken på att den fuktiga luften inte ventileras bort.
  • Om matlukt sprids i huset kan det vara så att ventilationen går åt fel håll. Luften ska ju ventileras ut från köket via köksfläkten.
  • Tänk också på att det är viktigt att kanalen för köksfläkten är separerad från övrig ventilation.

Om du är intresserad av att veta mer om ditt inneklimat finns det många olika typer av monitorer och luftkvalitetsmätare på marknaden. Sök på ”mäta luftkvalitet hemma” på internet (eller air quality sensors, air quality monitors) så dyker det upp massor av spännande produkter.

Håll luftvägarna fria

Det är inte helt ovanligt att vi omedvetet stör eller blockerar luftflödena i våra ventilationssystem eller friskluftsventiler. Dessa system och produkter kan liknas vid våra luftvägar och behövs alltså hållas fria för att luften ska kunna flöda in och ut ur huset. Om vi täpper till friskluftventilen när vi städar (eller ändrar inställningen) kan balansen i systemet påverkas, vilket i sin tur leder till att inneklimatet blir sämre. I vissa fall kan man också uppleva att det uppstår problem med ljud.

Några avslutande tips om du vill se över ditt inneklimat hemma

  • Se till att ditt hus har tillräckligt många friskluftsventiler. Det är genom friskluftsventilerna ny luft kan ta sig in i ditt hem. Det behövs ungefär 1 friskluftsventil per 25 kvadratmeter boyta.
  • Var försiktig när du städar friskluftsventilerna så att luftflödet inte försämras.
  • Kontrollera om det passerar luft genom ventilerna. Håll upp ett vanligt papper mot ventilen. Vid en tilluftsventil ska papperet ”fladdra” ut från ventilen. Vid en frånluftsventil ska papperet sugas fast, om allt fungerar som det ska. Frånluftsventilerna finns i “varma och våta” utrymmen, såsom badrum och tvättstuga.
  • Kom ihåg att byta filter i friskluftsventiler eller i ditt ventilationsaggregat om du har ett sådant. Om någon i hushållet har pollenallergi bör man byta både vår och höst, dvs före och efter pollensäsongen.

Sist men inte minst vill vi uppmana dig att höra av dig om du vill ha mer information eller fler tips. Vill du läsa fler inlägg på temat luft så hittar du dem här.