Skip to main content

Lindabs Innovationspris är ett pris som delas ut till ett företag, individ eller organisation med lokal förankring, som kan visa på en innovativ och hållbar produkt eller tjänst, med kommersiell och/eller samhällsekonomisk potential som kan omsättas i praktiken.

Årets vinnare är Fenix Solar.

Fenix Solar erbjuder en tjänst för att övervaka och optimera solceller. Tanken är att hjälpa fastighetsägare att optimalt nyttja sina solpaneler för att få tillbaka sin investering samtidigt som så mycket förnyelsebar energi som möjligt tas tillvara. Verksamheten startades år 2020 och drivs av Eric Witt.

”Kul med uppmärksamhet i en annars trög bransch”, säger Eric om att få priset. ”Många säljer solpaneler som att de är underhållsfria för evigt, men så är det ju inte. Vi har utvecklat en teoretisk modell som skapar en digital tvilling av den riktiga anläggningen och sedan kan prestanda jämföras för att se om allt funkar som det ska.”

Nicklas Friberg, ansvarig för Lindab Innovation Hub, delade ut priset under en ceremoni på Näringslivsfesten i Båstad. ”Solceller har blivit allt mer populärt som en alternativ energikälla. Dock är det svårt för en fastighetsägare att veta hur väl anläggningen presterar. Fenix Solar har tagit fasta på att nyttja modern teknik för digitala tvillingar och skapat en tjänst för att övervaka och ge rekommendationer kring solcellsanläggningen. Därigenom kan fastighetsägare bli mer hållbara och få riktig effekt i sin investering,”, säger Nicklas.

Fenix Solar får 30.000 kr som prissumma. Det är pengar som Eric Witt vill använda för att investera i utvecklingen och snabbare få fram bättre tjänster.

Läs mer om Fenix Solar

Läs mer om Lindab Innovation Hub