Skip to main content

De flesta av oss känner väl igen känslan av att komma in i ett konferensrum där man möts av tung, varm och dålig luft? Det är ingen bra förutsättning för att ha ett kreativt och produktivt möte.

Luftens och inomhusklimatets kvalitet har tydlig påverkan på vår koncentration samt förmåga till inlärning och prestation. Dessutom får vi lägre sjukfrånvaro om ventilationen fungerar som den ska. Är inomhusmiljön tvärtom dålig kan man drabbas av en rad problem. Till exempel sänker dålig ventilation prestationsförmågan med upp till 15%. Du kan också uppleva trötthet, huvudvärk eller få problem med ögonen, näsan eller de nedre luftvägarna. Tester på vuxna visar att om en person är i ett rum där det finns 20 liter luft per sekund i stället för 10, så presterar hjärnan dubbelt så bra! 1

Fördelarna med optimal ventilation är alltså flera och uppenbara. Men när det blir dags att uppdatera ett befintligt ventilationssystem finns det ofta några stora trösklar för en fastighetsägare: återbetalningstid, driftstopp, fler installationer i byggnaden och sist men inte minst att göra ett hållbart val med lågt klimatavtryck.

Enkel och klimatsmart uppgradering

Vårt innovationsprojekt, som nu lanserats som Lindab Ultra BT, startade med en hypotes om att renovera mer klimatsmart. Med fokus på att återanvända så mycket som möjligt av systemet och att styra luften dit den behövs mest för stunden. D.v.s. att sätta användandet i centrum. Förutsatt att det befintliga ventilationssystemet är funktionsdugligt och utan läckage förstås.

Lindab Ultra BT är vad man i branschen kallar för ett behovsstyrt system och kan alltså installeras i ett rum i taget. Utan ombyggnation av väggar eller långsiktig nedstängning av kontor.

Vad säger vår fallstudie?

Fastighetsägaren till en lager- och kontorsbyggnad i Bargteheide i Tyskland, hade satt tydliga mål för att optimera sitt ventilationssystem. Man ville addera kyla för bättre komfort och produktivitet och man ville också reducera energiförbrukningen. Samtidigt ville man också återanvända så mycket av det gamla kanalsystemet som möjligt och säkerställa en kort återbetalningstid.

Ett år senare visade undersökningen bland de som vistades i lokalerna en väsentlig förbättring när det kom till komfort och inomhusklimat. Dessutom minskade systemets årliga energikostnader med 73% (i jämförelse med det gamla systemet) och en beräknad återbetalningstid på endast 4,5 år. Hela studien hittas här.

Låter det intressant? Mer information om Lindab Ultra BT hittar du här.

Källor:

1. Svensk Ventilation, https://www.andasfriskt.se/arbetsplats/